Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Ogłoszenia

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
zatrudni na czas zastępstwa nauczyciela j. angielskiego na cały etat.
Kontakt tel. 58 661 31 92,58 663 79 88 lub kom. 509 909 149; e-mail: zs4@poczta.gdynia.pl
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni,
ul. Płk. Dąbka 277
zatrudni:
- od 1 marca 2011 r. głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu. Dokumenty należy składać do 14 lutego br. w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sosw1@sosw1.eu;
- od 1 maja 2011 r. kierownika administracyjno - gospodarczego w wymiarze pełnego etatu. Dokumenty należy składać do 15 marca br. w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sosw1@sosw1.eu;
- nauczyciela muzyki z rytmiką, z przygotowaniem w zakresie oligofrenopedagogiki w wymiarze pełnego etatu.
Dokumenty należy składać do 15 marca br. w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sosw1@sosw1.eu .
Szczegółowe informacje na stronie www.sosw1.eu oraz pod numerem telefonu 58 625 48 55.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej; cz. dz. nr 648/28 km. 13 o pow. 15 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 26.01.2011 r. do dnia 15.02.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, przy pokoju 428 - wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres: do 3 lat wykazu nr 14/2010/VI/M (stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 560/2010/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości położonej w Gdyni, o łącznej powierzchni k. 6.619 m², przy ul. Rybaków część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 8828. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolne - uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 19.01.2011 r. r. do 10.02.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 15/2011/VI/M, części działki nr 843/92; 814/93 o pow. 20 m², oznaczonych na KM 22, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 1 maja 2013 r., na działalność handlową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 25.01.2011 r. do 15.02.2011 r.

ikona