988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Sensacja na dworcu Gdynia Główna

Fragmenty malowideł z 1957 roku, autorstwa artystów sopockiej szkoły malarskiej, odkryli robotnicy pracujący przy przebudowie gdyńskiego dworca kolejowego. Polichromie najprawdopodobniej nawiązują do bogatej dekoracji sklepienia sali restauracyjnej dworca, której wartość wysoko ocenili historycy sztuki, wpisując obiekt na listę zabytków kultury.
Polichromie pokrywają ścianę wschodnią, południową i północną sali restauracyjnej gdyńskiego dworca. Przedstawiają fantazyjne mapy z nazwami miast, podziałem na południki i równoleżniki. Obecnie widoczne są tylko niewielkie jej fragmenty w odkrywkach, bo przez lata ściany dworca były kilkakrotnie malowane podczas kolejnych remontów.
Więcej o inwestycji: www.gdyniaNOWAglowna.pl. 

Fragment dekoracji stropu

Fot. Materiały prasowe PKP

ikona