988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe*;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Badanie predyspozycji zawodowych*;
- Jak napisać biznes plan ? (warsztaty teoretyczno-praktyczne) - 14-15.02.2011 r.;
- Podstawy korzystania z edytora tekstu WORD - 16-17.02.2011 r.;
- Podstawy korzystania z arkusza kalkulacyjnego EXCEL - 10.02.2011 r.;
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia, ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.).
Zapraszamy również na stronę internetową: www.fungo.com.pl
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.
***
Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujących mieszkańców Gdyni z maksymalnie średnim wykształceniem na bezpłatne kursy doskonalące zawodowo połączone z doradztwem zawodowym.
Projekt: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego trwa od stycznia 2011 do końca 2012 roku.
Kursy:
- dla kobiet:
• Pracownik biurowo-administracyjny;
• Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych;
• Wizaż;
• Projektowanie biżuterii.
- dla mężczyzn:
• Spawanie metodą TIG aluminium;
• Malarz - szpachlarz;
• Spawanie drutem proszkowym w osłonie CO2;
• Spawanie metodą TIG stali nierdzewnej;
• Ogólnobudowlany;
• Monter instalacji sanitarnych.
Grupa preferowana: osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i osoby w wieku 45+.
Kursy realizowane będą poza godzinami pracy. Ich uczestnikami mogą zostać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji (projekt: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy"). 

ikona