988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Zapraszamy ptaki do Gdyni - XIII edycja konkursu

Gmina Gdynia oraz Liga Ochrony Przyrody zapraszają do kolejnej - już XIII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie karmników i budek lęgowych.
Konkurs cieszy się w Gdyni bardzo dużą popularnością. Dotychczas wzięło w nim udział prawie dwa tysiące uczestników.
Głównym celem konkursu jest lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania na rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd. Wieszane dla sikor na kasztanowcach mają zachęcić te sympatyczne i dobrze u nas znane ptaszki do walki z owadzim szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników ptaków, głównie jednak do uczniów gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Prace należy składać w Archiwum Miejskim przy ul. Armii Krajowej 44 (budynek przychodni) od 7 do 18 lutego 2011 r. w godz. 13.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2011 r. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: budka lęgowa i karmnik. Jedna osoba może złożyć w konkursie tylko jedną pracę - karmnik lub budkę lęgową. Autorom najlepszych prac, a także szkołom, których uczniowie dostarczą najwięcej prac spełniających warunki konkursu, przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu konkursu budki lęgowe i karmniki zostaną rozdane wszystkim chętnym pod warunkiem, że zobowiążą się zawiesić je na swoim terenie i dbać o nie.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, tel. 58 668 84 82 oraz na http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/5023_47194.html.

ikona