Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

O jakości usług opiekuńczych

14 lutego 2011 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach dialogu społecznego dotyczącego jakości usług opiekuńczych. Uczestniczyli w nim zarówno seniorzy korzystający z tej formy pomocy, ich rodziny, osoby zlecające i realizujące tę usługę dla mieszkańców, jak i władze miasta.
Inicjatywa ta rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku. Konsultacjami objęto usługi opiekuńcze ze względu na ich skalę społeczną.
Tą formą pomocy Gdynia obejmuje około tysiąca mieszkańców rocznie.
Wymiana opinii odbywała się podczas cyklicznych spotkań organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. Do tej pory zorganizowano 18 spotkań (m.in. w placówkach MOPS, siedzibie fundacji „Niesiemy pomoc", Spółdzielni „Za Falochronem", Klubie Seniora w dzielnicy Witomino, w Centrum Aktywności Seniora, w YMCA Gdynia). Mieszkańcy, którym stan zdrowia nie pozwolił uczestniczyć w spotkaniach, zostali odwiedzeni w domach przez wolontariuszy - seniorów z CAS.
Efektem końcowym tych szczególnych konsultacji będzie wspólne opracowanie zarysu Karty Jakości Usług Opiekuńczych, która powstanie do końca marca 2011 r. Wypracowana metoda zbierania opinii znajdzie zastosowanie w innych kluczowych rodzajach usług społecznych, np. w obszarze wspierania rodzin czy usług związanych z problematyką bezdomności.

ikona