990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

Oddział pediatryczny w Szpitalu Miejskim

Szpital Miejski w Gdyni przyjmuje małych pacjentów na świeżo wyremontowanym oddziale pediatrycznym. Wykonano kapitalny remont istniejącego oddziału o powierzchni 445 m² z wydzieleniem pododdziałów dzieci młodszych i starszych, punktem pielęgniarskim i izolatką oraz przystosowano pokoje do pobytu rodziców. Wymieniono instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazów medycznych i wentylacji oraz zaadaptowano balkon na świetlicę zabaw dla dzieci w formie ogrodu zimowego. W ścianach pomiędzy pokojami i korytarzem zamontowano przeszklenia by umożliwić ciągłą obserwację dzieci.
Ponadto zakupiono wiele urządzeń m.in.: 10 zestawów komputerowych, aparat usg, defibrylator i aparat do znieczulenia.
Modernizacja oddziału finansowana była ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdyni.