Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 23 lutego 2011 roku, o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się V Sesja VI kadencji Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz" i „Obwodnica";
- informacji o zamiarze likwidacji linii kolejowej nr 746 Gdynia Główna - Gdynia Port Centralny;
- zmiany Uchwały nr XIV/305/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni;
- zmiany Uchwały Nr XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez ZKM w Gdyni;
- ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Buraczanej;
- wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Kaczewskiej i ul. Lutyckiej,
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 89,
- przystąpienia Miasta Gdyni do „Porozumienia między burmistrzami" („Covenant of Mayors") dotyczącego opracowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej.

ikona