990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

Wybory do gdyńskich rad dzielnic

Przypominamy, że w związku z wyborami do gdyńskich rad dzielnic, które odbędą się 27 marca 2011 r., Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni przyjmuje zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych - do 25 lutego w godz. 8.00 - 16.00 (25 lutego do godz. 20.00) w pokoju 216 gdyńskiego magistratu (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54). Harmonogram:
- do 6 marca powołane zostaną obwodowe komisje wyborcze;
- do 12 marca zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zarejestrowanych kandydatach na radnych;
- od 14 marca w Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków w Urzędzie Miasta wyłożony będzie do publicznego wglądu spis wyborców.
Szczegółowych informacji w sprawach organizacji wyborów udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni pod numerami telefonów: 58 66 88 611 i 58 66 88 624. Druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można odebrać w pok. 216 (II piętro). Znajdują się one również na stronie internetowej: www.gdynia.pl/wybory2/7033_.html .
Przypomnijmy, że prawo zgłaszania list kandydatów przysługuje wyłącznie wyborcom. Każde zgłoszenie listy kandydatów winno być poparte podpisami co najmniej 50 wyborców na stałe zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Lista kandydatów może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata. Do każdego zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady dzielnicy (kandydat na radnego musi na stałe zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym ubiega się o mandat). Kandydować można tylko z jednej listy kandydatów. 

ikona