990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

Zawody komputerowe

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Gdyni oraz Gimnazjum nr 1 w Gdyni przy współpracy z Wydziałem Edukacji w Gdyni zapraszają gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w XV Zawodach Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.
Zawody odbędą się w dniach: 5.03.2011 r. - gimnazja, 6.03.2011 r. - szkoły ponadgimnazjalne w Gimnazjum nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26. Termin zgłaszania do zawodów upływa w środę 2.03.2011 r.
Informacje dotyczące zawodów można uzyskać u organizatora w ZR LOK w Gdyni, ul. Świętojańska 5/7, tel.: 501 090 161, a także u Tadeusza Bury - doradcy metodycznego ds. informatyki e-mail: btx@gd.pl.
Internet: www.sni.edu.pl/lok2011/.