991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Kompleksowa termomodernizacja 9. budynków oświatowych

Trwa realizacja projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt ten, zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 29.04.2010 r. między Zarządem Województwa Pomorskiego a Gminą Miasta Gdyni, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości prawie 6 mln zł. Łączna wartość projektu to ok. 13 mln zł.

W 2010 roku została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków: X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV 58, Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 192, Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33, IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 188 oraz Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194. Wykonane zostały prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych, ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacji systemów grzewczych. Wszystkie pięć budynków zyskały nową elewację podnoszącą estetykę otoczenia.

W pozostałych czterech obiektach placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Unruga 88, Gimnazjum nr 1 przy ul. 10 Lutego 26 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Legionów 27 prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2011 r.
Dodatkowo w pięciu szkołach objętych termomodernizacją w 2010 r. została przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna wśród dzieci i młodzieży mająca na celu kształtowanie proekologicznych postaw i właściwych nawyków w zakresie użytkowania zainstalowanych urządzeń grzewczych i okien. W kolejnych czterech szkołach kampania informacyjno - edukacyjna zostanie przeprowadzona w 2011 r.

Warto przypomnieć, że w latach 2007 - 2008 przy wsparciu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego kompleksową termomodernizacją zostało objętych siedem budynków szkolnych na terenie Gdyni (łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 14 mln zł). 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
                     LOgo   Logo  Logo