991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p.
Janusza Uklejewskiego
Gdynianina

Dziennikarza, fotoreportera, od 1945 roku dokumentalisty najważniejszych wydarzeń i przemian gospodarczych, społecznych, kulturalnych na Wybrzeżu, zwłaszcza zaś w naszym mieście, które utrwalił na setkach tysięcy zdjęć.
Autor pięknych albumów fotograficznych, poświęconych urodzie morza, statków, zwłaszcza żaglowców, wśród nich Daru Pomorza, a także pracy rybaków, portowców i marynarzy.
Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Gdyni
Stanisław SzwabskiWojciech Szczurek