991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Konkurs na logo Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy ogłasza konkurs na logo organizacji. Wyniki konkursu na najlepszy znak graficzny, na wysokim poziomie artystycznym, spełniający jednocześnie rolę informacyjną i marketingową zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2011 roku na witrynie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność". Logo będzie wykorzystywane przez Fundację do identyfikacji wizualnej zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Znak musi nawiązywać do celów i zadań organizacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w regulaminie konkursu, który znajduje się pod adresem: www.solidarnosc.gda.pl.
Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie, proszone są o nadesłanie prac pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk do 1.04.2011 r. do godziny 15.00.
Osoba do kontaktu: Renata Tkaczyk, tel.: 58 308 43 47, e-mail: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl.