991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Nowy kandydat na stanowisko dyrektora artystycznego FPFF w Gdyni

Komitet Organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie Michała Chacińskiego na stanowisko dyrektora artystycznego festiwalu na lata 2011-2013.
Komisja konkursowa zarekomendowała wcześniej komitetowi Janusza Wróblewskiego, dziennikarza filmowego, członka redakcji tygodnika „Polityka" i wieloletniego rzecznika prasowego FPFF. Na rozmowy zaproszono jednak również Michała Chacińskiego, dziennikarza i krytyka filmowego związanego z TVP Kultura. Jego koncepcję uznano za nowoczesną, otwartą na świat i młode pokolenia twórców, krytyczną, jednocześnie adekwatną do możliwości finansowych festiwalu. Kandydat wykazał się obszerną wiedzą o współczesnym polskim i europejskim kinie. Zdaniem organizatorów koncepcja Michała Chacińskiego najlepiej odpowiada oczekiwaniom co do nowego kształtu programowego FPFF w Gdyni.
Strona internetowa: www.festiwalgdynia.pl.