991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Oświadcznie Zarządu Eko Doliny

Zarząd Eko Doliny sprzeciwia się rozpowszechnianiu nierzetelnych i tendencyjnych informacji przez niejakiego Pana Krzysztofa Trokę dotyczących zakładu Eko Dolina. Prezentowany w formie filmików materiał przedstawia rozrzucone worki i fragmenty folii wokół zakładu i inne szkody na terenie zakładu z całkowitym pominięciem informacji, iż powstały one w następstwie nadzwyczajnych anomalii pogodowych, a przede wszystkim nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Wejherowskim w dniu 5.02.2011 r. oraz niezwykle silnej wichury w dniach 7 - 9.02.2011 r. (wiatr wiejący z prędkością >100 km/h). Wichura ta łamała drzewa i zrywała trakcje elektryczne. W tej sytuacji siatki ochronne znajdujące się wokół kwatery składowej nie dały rady przechwycić porywanych wiatrem worków. Chcielibyśmy podkreślić, iż niezwłocznie po unormowaniu się warunków pogodowych Spółka przystąpiła do usuwania skutków tych wydarzeń oraz porządkowania terenów własnych i przyległych. W celu jak najszybszego przywrócenia terenu do stanu naturalnego prace prowadzone są nie tylko siłami własnymi, ale zlecono je dodatkowo firmie specjalistycznej posiadającej sprzęt odpowiedni do oczyszczenia wyższych partii drzew.
Równie tendencyjny jest inny filmik Pana Troki ukazujący potok w rowie melioracyjnym nieopodal zakładu. Pan Troka sugeruje w nim, że są to jakieś nieczystości z zakładu Eko Dolina i przekaże ten materiał do badań, niestety już nie przedstawia ich wyników. Wyznaczone służby zakładu pobrały próbkę z prezentowanego rowu i przeprowadziły wstępne badania, które wykazały, iż woda ta to zwykła deszczówka zabarwiona ziemią na kolor żółty. Szczegółowe badania są w trakcie.
Wskazuje to jednoznacznie, że działania Pana Troki nie służą wyjaśnianiu spraw a jedynie szkalowaniu zakładu i straszeniu społeczeństwa. Zmusza nas to do podjęcia stosownych kroków prawnych w celu wyjaśnienia tej sytuacji.
Jako Zarząd Eko Doliny chcielibyśmy jeszcze raz Państwa uczulić na nierzetelność i tendencyjność rozpowszechnianych materiałów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze służymy Państwu pełną informacją dotyczącą zakładu, jego działalności oraz bieżących wyników badań środowiskowych.

Prezes Zarządu Kazimierz Rzeniewicz             Wiceprezes Zarządu Izabela Wołosiak