991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Rozlicz swój PIT

Kaszubska Fundacja Pomocy Potrzebującym, ul. II MPS 31, pomoże w sporządzeniu rozliczeń PIT za 2010 rok emerytom, rencistom oraz osobom potrzebującym pomocy.
Kontakt z Fundacją: 609 708 506 lub 58 711 32 10.