991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Szkolenia

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek Informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze (30 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin);
- łącznie 120 godzin.
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych od 8.30 do 12.30.
Szkolenie startuje pod koniec kwietnia.
Zapewnione:
• bezpłatne materiały szkoleniowe;
• poczęstunek;
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu;
• zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia;
• zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (spoza miejscowości szkolenia);
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu:
• podpisany formularz zgłoszeniowy;
• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego;
• kserokopia dokumentu tożsamości;
• oświadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 11/2, 81- 356 Gdynia
tel./fax 58 781 92 11
e-mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl