991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Współpraca organizacji pozarządowych

W dniach 28.02 -11.03.2011 r. w ramach projektu „Wizyty Studyjne w Gdyni" do Trójmiasta przyjedzie 12-osobowa grupa młodych liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdowy.
Uczestnicy projektu będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami 3 sektorów: samorządu lokalnego, biznesu oraz organizacji pozarządowych, jak również mediów. Na spotkaniach, warsztatach i prezentacjach dowiedzą się jak funkcjonuje polska demokracja oraz w jaki sposób dokonują się przemiany zmierzające do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Uczestnicy tradycyjnie zorganizują Międzykulturowy Wieczorek, na którym zaprezentują swoje lokalne smakołyki, tradycje i zwyczaje. Impreza odbędzie się w Klubie Studenckim Bukszpryt w Gdyni, 3 marca 2011 r. (czwartek) o godzinie 18.00.
Projekt organizowany jest przez Centrum Współpracy Młodzieży przy finansowym wsparciu Miasta Gdynia.