992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Konferencja ONZ dla młodych dyplomatów

TriMUN 2011 (Tricity Model United Nations) to anglojęzyczna symulacja obrad ONZ z udziałem młodzieży szkolnej. Tego typu konferencje organizowane są na całym świecie na szczeblach licealnych oraz uniwersyteckich. Podczas obrad MUN młodzież dzieli się na grupy delegatów, reprezentujące kraje członkowskie ONZ i podejmuje dyskusje na temat realnych problemów świata współczesnego, omawianych na płaszczyznach ekonomicznych, politycznych, środowiskowych itp.
Konferencja TriMUN 2011 odbędzie się w dniach 17-19 marca 2011 r. w siedzibie III LO i będzie okazją dla uczniów z całej Polski do zapoznania się z zasadami prowadzenia debat w ONZ, dyskutowania i tworzenia dokumentów zawierających możliwe rozwiązania ogólnoświatowych problemów.
Przedsięwzięcie będzie nowością dla uczniów z Pomorza, gdyż nigdy wcześniej nie podejmowano się tutaj organizacji tego typu konferencji. Jednocześnie będzie to szansa na ćwiczenie zdolności oratorskich, a także sprawdzenie swojej sprawności językowej, gdyż cała konferencja, wraz z debatami, będzie prowadzona wyłącznie w języku angielskim.
Zapisy odbywają się na oficjalnej stronie konferencji - www.trimun.pl. 

ikona