992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Mały procent – wielka sprawa

Szanowni Państwo,
Kampania „Mały procent - wielka sprawa!" ma na celu zachęcenie Państwa do przekazania 1% podatku na działające w Gdyni organizacje pożytku publicznego. W tegorocznej, szóstej już edycji udział bierze 41 organizacji uprawnionych do otrzymania tej części podatku. Nieprzypadkowo rozpoczynamy naszą kampanię informacyjną właśnie teraz - marzec i kwiecień to bowiem okres, w którym najwięcej osób rozlicza się ze swojego podatku dochodowego. Z tego również powodu już niebawem będziecie mogli Państwo spotkać na ulicach naszego miasta, w centrach handlowych i w gmachach użyteczności publicznej wolontariuszy z przygotowanymi specjalnie z tej okazji materiałami i zasięgnąć u nich niezbędnych informacji, na jaki cel i w jaki sposób przekazać swój 1% podatku.
Przekonajmy się jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!". Przekazując 1% podatku korzystamy na tym wszyscy! Procedura przekazania 1% podatku krok po kroku:
KROK 1 Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego..." (PIT 36 - Część O, PIT 36L - Część N, PIT 37 - Część H, PIT 38 - Część G)
KROK 2 Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Ich listę znajdziesz na stronach: www.gdynia.pl oraz www.pozytek.gov.pl.
KROK 3 Wpisz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (w wersji elektronicznej KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ms.gov.pl) a także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, (nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).
KROK 4 W rubryce „informacje uzupełniające" formularza można:
- wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% ( PIT 36 - poz.309, PIT 36L - poz.109, PIT 37 - poz. 128, PIT 38 - poz. 62)
- wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz organizacji, imienia, nazwiska i adresu podatnika (PIT 36 - poz.308, PIT 36L - poz.108, PIT 37 - poz. 127, PIT 38 - poz. 61).
Zaznaczenie kwadratu w wymienionych pozycjach formularza jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%.
Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę 1% należnego podatku. Warunkiem jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego postawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz:
- złożenie zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia br.,
- korekta zeznania w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Uwaga! Aby ułatwić wszystkim gdyńskim podatnikom dotarcie do informacji, które organizacje pozarządowe działające w Gdyni posiadają status opp, począwszy od dzisiejszego numeru będziemy prezentować alfabetyczną listę organizacji wraz z krótkim opisem ich działalności. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nimi i zadecydowania na jaki cel chcieliby Państwo przeznaczyć swoje pieniądze. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć również na stronie www.gdynia.pl/1procent
Uwaga! Aby ułatwić wszystkim gdyńskim podatnikom dotarcie do informacji, które organizacje pozarządowe działające w Gdyni posiadają status opp, począwszy od dzisiejszego numeru będziemy prezentować alfabetyczną listę organizacji wraz z krótkim opisem ich działalności. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nimi i zadecydowania na jaki cel chcieliby Państwo przeznaczyć swoje pieniądze. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć również na stronie www.gdynia.pl/1procent

1. Fundacja Dogtor
ul. Wolności 1A 81-324 Gdynia
www.fundacjadogtor.org
KRS: 0000145034
Fundacja Dogtor od 2002 roku zajmuje się terapią i edukacją na rzecz potrzebujących mieszkańców Gdyni i okolic, szczególnie niepełnosprawnych, chorych i niedostosowanych społecznie dzieci i dorosłych.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój podopiecznych, którzy wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości, usprawniają różne umiejętności, wzmacniają poczucie własnej wartości, a kontakty z psami korzystnie wpływają na dalsze funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
2. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech
ul. Płocka 5A 81-535 Gdynia
www.podarujusmiech.org
KRS: 0000245254
Przesłaniem Fundacji jest ratowanie zdrowia i życia dzieci niepełnosprawnych między innymi poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji przeprowadzanych w kraju i za granicą, leczenia, zakup lekarstw, finansowanie rehabilitacji, zakup aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego i protez, a także poprzez doraźną pomoc rzeczową. Fundacja „Podaruj Uśmiech" pomaga dzieciom zrealizować ich marzenia i tym samym przywraca uśmiech na ich twarzach.
3. Fundacja Gdyński Most Nadziei
ul. Władysława IV 51 81-384 Gdynia
www.mostnadziei.pl
KRS: 0000262786
Fundacja „Gdyński Most Nadziei" jest jedyną w Gdyni organizacją realizującą ogólnopolski projekt „Akademii Walki z Rakiem". W ramach programu Akademii dla osób z diagnozą nowotworową i ich bliskich prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, oraz konsultacje ze specjalistami m.in. dietetykiem, wizażystką, fizjoterapeutą. Od 2010 r. Fundacja realizuje również kampanię informacyjno-edukacyjną „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ" - profilaktyka raka jądra.
4. Fundacja Magis
ul. Tatrzańska 35 81-313 Gdynia
www.fundacjamagis.org.pl
KRS: 0000231822
Fundacja Magis istnieje w Gdyni od 2005 roku. Jej działalność wynika z troski o wszechstronny rozwój człowieka. Fundacja współpracuje z instytucjami jezuickimi, organizując rekolekcje dla młodzieży szkolnej oraz wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. Wspiera rozwój talentów, prowadząc Zespół Muzyki Średniowiecznej. W latach 2005-2009 Fundacja przyznawała granty na działania edukacyjne dla szkół i organizacji pozarządowych.
5. Fundacja Nasza Pomoc
ul. Krótka 22/2 80-734 Gdańsk
KRS: 000283323
Fundacja Nasza Pomoc z siedzibą w Gdańsku jest organizacją pożytku publicznego, działającą również na rzecz mieszkańców Gdyni. Głównym celem fundacji jest pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i dzieciom niepełnosprawnym. Fundacja organizuje wyjazdy terapeutyczne, spotkania integracyjne, zajęcia świetlicowe, wycieczki piesze. Rodziny najuboższe wspiera paczkami żywnościowymi, dzięki współpracy z Bankiem Żywności.
6. Fundacja PATMOS
ul. Legionów 67 81-404 Gdynia
www.patmos.org.pl
KRS: 0000207238
Głównym celem Fundacji PATMOS jest prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin najbardziej potrzebujących. W Centrum Rehabilitacji Fundacji PATMOS niepełnosprawne dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, encefalopatią, zespołem Downa i innymi dysfunkcjami psychoruchowymi mogą korzystać z zabiegów: masaży, kinezyterapii, fizykoterapii, terapii MOTOMed, terapii EEGBiofeedback oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego. Naszym zamierzeniem jest objęcie systematyczną i ciągłą rehabilitacją jak największej grupy potrzebujących dzieci.
7. Fundacja „Pomoc dla seniora im. dr Jadwigi Titz-Kosko"
ul. Chwarznieńska136/138 m. 616
81-602 Gdynia
KRS: 0000244740
Fundacja powstała w 2005 roku i prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr J. Titz-Kosko w zakresie: rehabilitacji i opieki nad osobami hospitalizowanymi, pomocy w sprawach urzędowych i osobistych, zakupu lekarstw, artykułów przemysłowych i spożywczych. Fundacja zainicjowała i przeprowadziła budowę „Grobu Seniora" dla osób samotnych.
8. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE - DZIECIOM"
ul. Nauczycielska 14/10
81-614 Gdynia
www.sercedzieciom.org
KRS: 0000191557
Fundacja od ponad 17 lat opiekuje się dziećmi pochodzenia polskiego z wybranych sierocińców w Wilnie. Do tej pory ponad 4000 dzieci spędziło w Trójmieście Wielkanoc, Gwiazdkę, wakacje letnie, a dzięki wpływom z odpisu 1% podatku może być ich jeszcze więcej!
9. Fundacja Rokor 1
ul. Chylońska 262/6 81-016 Gdynia
www.rokor1.pl
KRS: 0000060003
Fundacja działa od 1997 roku. Głównym celem jest pomoc - Tobie i dzięki Tobie. Szczególnie wspiera osoby, które nie tylko oczekują pomocy ale i chcą ją ofiarować innym. To dla nich organizuje Kluby Wolontariusza. Fundacja „Rokor 1" współpracuje ze świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi ośrodkami wychowawczymi, noclegowniami dla bezdomnych. Głównie niesie pomoc rzeczową i finansową.
10. Fundacja Rozwoju Sztuki Dei Gratia
ul. Światowida 48A 81-543 Gdynia
www.deigratia.pl
KRS: 0000073428
Fundacja DEI GRATIA jest wyrazem wdzięczności Bogu za Łaskę Czasu Solidarności. Pomagamy młodzieży w rozwoju kulturalnym ucząc malarstwa, rzeźby, historii sztuki. Wysyła uzdolnioną młodzież w plener, warsztaty, do wielkich skarbnic europejskiej kultury. Organizuje konkursy, wystawy i pomaga twórcom sztuki. c.d.n.

ikona