992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Przygotowania do remontu przystanku SKM

Trwają prace przygotowawcze do przebudowy przystanku SKM Wzgórze św. Maksymiliana. Teren został przekazany wykonawcy robót - firmie Trakcja Polska S.A.
Robotnicy wycięli już krzewy rosnące przy nasypie, który będą potem umacniać, a także ściągają dach wiaty peronu.
W ramach inwestycji wykonawca robót wyremontuje tunel oraz wiaty nad wejściami do niego, a także przebuduje schody. Szerszy peron będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowana zostanie również winda. Dzięki płytom z wypukłymi fragmentami niewidomi wyczują krawędzie peronu. Wiata peronowa zostanie wydłużona w obu kierunkach do 150 m. Modernizacja przystanku obejmie również zainstalowanie systemu monitoringu oraz systemu informacji pasażerskiej.
Koszt inwestycji to ok. 11,5 mln zł. Inwestorem jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Prace mają się zakończyć przed końcem roku.
Na bieżąco będziemy przekazywać Państwu wszelkie informacje dotyczące przebudowy.