992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Rekordowe wyniki portu

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprezentował wyniki działalności w roku 2010 i plany na rok 2011.
Rok 2010 przyniósł ożywienie w gospodarce morskiej. Obroty ładunkowe w gdyńskim porcie osiągnęły 14,7 mln ton, co oznacza, że przeładunki wzrosły o 11,1% w stosunku do 2009 roku. Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego ubiegły rok Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zakończył zyskiem netto w wysokości 43,3 mln zł, co jest drugim wynikiem w historii Spółki.
Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Zarządu Portu jest niesłabnące tempo inwestycji w infrastrukturę portową. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono 75,9 mln zł. Dokończono modernizację nabrzeża Pomorskiego, oddano do użytku magazyn wysokiego składowania oraz zakończono m.in. prace przy budowie górnej rampy stanowiska ro-ro przy nabrzeżu Rumuńskim. Istotnym wsparciem inwestycji portowych są środki unijne, które jak dotychczas zasiliły inwestycję w pogłębienie kanału portowego kwotą 48,5 mln zł. Plan inwestycyjno-remontowy ZMPG-a S.A. na lata 2011-2013, zakłada wydatki na poziomie 496,64 mln zł. Znacząca część tej kwoty (396 mln w latach 2011-2013) zostanie przeznaczona na realizację projektów unijnych. Przewidywany przez Spółkę zysk netto na koniec 2011 r. to 26,4 mln zł.
Warto dodać, że 27 i 28 lutego przy nabrzeżu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego cumował gigantyczny, największy w historii gdyńskiego terminalu, kontenerowiec - MSC Fortunate. Na jego pokładzie mieści się 5700 kontenerów. MSC Fortunate ma 275 metrów długości i 40 metrów szerokości.