992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Szkolenia zawodowe

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek Informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności, bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze (30 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin) - łącznie 120 godzin;
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych od 8.30 do 12.30.
Szkolenie startuje pod koniec kwietnia.
Uczestnicy mają zapewnione:
• bezpłatne materiały szkoleniowe;
• poczęstunek;
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu;
• zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia;
• zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności;
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (spoza miejscowości szkolenia);
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu:
• podpisany formularz zgłoszeniowy;
• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego;
• kserokopia dokumentu tożsamości;
• oświadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego;
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 11/2
81- 356 Gdynia,
tel. 509 434 995, 506 062 320
mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl
***
Działania Realizowane w Ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- doradztwo biznesowe*;
- poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- badanie predyspozycji zawodowych*;
- jak założyć dzialalnośc gospodarczą? - 8.03.2011 r.;
- jak napisać biznesplan? - 10.03.2011r.;
- podstawy korzystania z edytora tekstu WORD - 14 - 15.03.2011 r.;
- Podstawy korzystania z Internetu - 21.03.2011 r.
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , pokój 101 - 102 i 103 (I p.).
Strona internetowa: www.fungo.com.pl
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni. 

ikona