994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

5. Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Piąty w Gdyni stacjonarny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON) otwarty został 8 marca 2011 przy ul. Kasztanowej 4 A w Orłowie (przy obiekcie PEWIK). Czynny będzie we wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00. To dziesiąty PZON na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki". Po jednym takim punkcie znajduje się w Sopocie, Rumi, Wejherowie, Redzie i Kielnie (gmina Szemud). Dzięki otwarciu punktu w Orłowie każdy z nich przypada na nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Tym sposobem KZG spełnił wymóg dostępności.
Przypomnijmy, że odpady niebezpieczne to: drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor); zużyte baterie i akumulatory; świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry; odczynniki chemiczne; farby, lakiery, rozpuszczalniki; pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie); zużyte tonery; przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali; przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki.
Pozostałe gdyńskie punkty znajdują się w następujących dzielnicach:
- Witomino, ul. Konwaliowa 1 (przy siedzibie KZG i OPEC) - czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 19.00;
- Cisowa, ul. Chylońska 301 (przy obiekcie OPEC) - czynny w poniedziałki i środy w godzinach 14.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 - 15.00;
- Pogórze, ul. Żeliwna 3 (przy obiekcie OPEC) - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 - 15.00);
- Karwiny, ul. Brzechwy 7 (przy obiekcie OPEC) - czynny we wtorki i czwartki w godzinach 14.00 - 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 14.00).
Uwaga! Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Związek przypomina, że sprzedawcy (detaliczni i hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju.
W 2010 roku na terenie KZG zebrano i przekazano do unieszkodliwienia ponad 120 ton odpadów niebezpiecznych - w Gdyni prawie 55 ton (ponad 24 zebranych w PZON i ponad 30 w zbiórkach objazdowych). Zebrano prawie 13 ton baterii oraz podobną ilość przeterminowanych i niewykorzystanych lekarstw. Na terenie KZG pojemniki na baterie znajdują się w 438 placówkach, w samej Gdyni - w 244. Pojemników na leki jest 155, w Gdyni - 98.
Więcej na stronie internetowej: www.kzg.pl. 

ikona