994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Już wkrótce wybory do Rad Dzielnic

27 marca 2011 roku gdynianie wybierać będą swoich przedstawicieli w Radach Dzielnic. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 8.00 do 20.00. Zgłosiło się 511 kandydatów, z czego wybranych zostanie 336 osób. Lista kandydatów znajduje się na: www.gdynia.pl.
Przypomnijmy, że radni w dzielnicach realizują szereg bardzo ważnych działań, m. in. dzięki którym w dzielnicach jest bezpieczniej, odbywają się ciekawe wydarzenia sportowe i kulturalne. Można także korzystać z nowych miejsc rekreacyjnych, jak chociażby place zabaw, zieleńce, scieżki zdrowia.
Za swoją działalność radni nie pobierają wynagrodzenia.
***
W dniu 27 marca 2011 roku podczas wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 19.00.
W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 20.00. Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni.
***
Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zaprasza wszystkich kandydatów na radnych dzielnicy oraz mieszkańców i przyjaciół Orłowa na spotkanie w sobotę, 19 marca 2011 r. o godz. 12.00 do w Galerii „Debiut" przy ul. Orłowskiej 8.
Przyszli radni będą mieli szansę przedstawienia się mieszkańcom Orłowa oraz zaprezentowania swoich programów i pomysłów, jak ich zdaniem ma zmieniać się dzielnica Orłowo. Będzie to również okazja dla mieszkańców do zaprezentowania przyszłym radnym ich pomysłów i przedstawienia problemów z jakimi stykają się każdego dnia w swoim miejscu zamieszkania. 

Wybory do Rad Dzielnic - 27.03.2011 r.

O wyborach do Rad Dzielnic piszemy także

ikona