994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Kasy Urzędu Miasta też przy ul. 10 Lutego

Urząd Miasta Gdyni informuje, że istnieje możliwość płacenia podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy gruntu oraz opłaty skarbowej w kasach Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24 (parter były budynek PLO) w godzinach 8.00 - 16.00. Opłaty przyjmowane będą na podstawie zleceń wystawianych przez pracownika Urzędu w pokoju 110, I piętro (w budynku przy ul. 10 Lutego 24). 

ikona