994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Mały procent – wielka sprawa

Kampania „Mały procent - wielka sprawa!" ma na celu zachęcenie Państwa do przekazania 1% podatku na działające w Gdyni organizacje pożytku publicznego. W tegorocznej, szóstej już edycji udział bierze 41 organizacji uprawnionych do otrzymania tej części podatku. Nieprzypadkowo rozpoczynamy naszą kampanię informacyjną właśnie teraz - marzec i kwiecień to bowiem okres, w którym najwięcej osób rozlicza się ze swojego podatku dochodowego. Z tego również powodu mogą Państwo spotkać na ulicach naszego miasta, w centrach handlowych i w gmachach użyteczności publicznej wolontariuszy z przygotowanymi specjalnie z tej okazji materiałami i zasięgnąć u nich niezbędnych informacji, na jaki cel i w jaki sposób przekazać swój 1% podatku.

Przekonajmy się jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!". Przekazując 1% podatku korzystamy na tym wszyscy! Procedura przekazania 1% podatku krok po kroku:
KROK 1 Wypełnij właściwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokość należnego podatku. Od tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego..." (PIT 36 - Część O, PIT 36L - Część N, PIT 37 - Część H, PIT 38 - Część G)
KROK 2 Wybierz organizację pożytku publicznego (tylko jedną), której chcesz przekazać 1% swojego podatku. Ich listę znajdziesz na stronach: www.gdynia.pl oraz www.pozytek.gov.pl.
KROK 3 Wpisz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (w wersji elektronicznej KRS jest dostępny na stronie internetowej www.ms.gov.pl) a także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP (nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).
KROK 4 W rubryce „informacje uzupełniające" formularza można:
- wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% ( PIT 36 - poz.309, PIT 36L - poz.109, PIT 37 - poz. 128, PIT 38 - poz. 62),
- wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz organizacji, imienia, nazwiska i adresu podatnika (PIT 36 - poz.308, PIT 36L - poz.108, PIT 37 - poz. 127, PIT 38 - poz. 61).
Zaznaczenie kwadratu w wymienionych pozycjach formularza jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1%. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę 1% należnego podatku. Warunkiem jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego postawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz:
- złożenie zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia br.,
- korekta zeznania w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Uwaga! Aby ułatwić wszystkim gdyńskim podatnikom dotarcie do informacji, które organizacje pozarządowe działające w Gdyni posiadają status opp, począwszy od dzisiejszego numeru będziemy prezentować alfabetyczną listę organizacji wraz z krótkim opisem ich działalności. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nimi i zadecydowania na jaki cel chcieliby Państwo przeznaczyć swoje pieniądze. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć również na stronie www.gdynia.pl/1procent.

1. Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia
al. Jana Pawła II 13 D, 81-345 Gdynia
www.mkzarka.pl KRS: 0000077987
Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia zaliczany jest do najlepszych klubów źeglarskich w kraju jak i w Europie w olimpijskiej klasie Laser. Prowadzi wszechstronne szkolenie tak dla małych dzieci w klasie Optimist, jak i zaawansowanych zawodników. Organizuje obozy żeglarskie, narciarskie, naukę pływania. W okresie zimowym - zajęcia na lodowisku, sali sportowej i w terenie. MKŻ „Arka" rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży żeglarstwem, poprawia zdrowie i rozwój fizyczny, kształtuje charakter i samodzielność.
2. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia
www.otoz.pl KRS: 0000069730

Towarzystwo prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Oświęcimiu oraz przytulisko w Dąbrówce. Dzięki kampanii adopcyjnej w samym 2010 roku uratowało i znalazło dom dla 3241 psów i 1070 kotów. Prowadzi pogotowie interwencyjne oraz wszelkiego rodzaju działania na rzecz ochrony i poprawy warunków życia czworonogów.
3. Polski Czerwony Krzyż - Gdyńskie Krwiodawstwo
www.hdkgdynia.x.pl KRS: 000225587
Polski Czerwony Krzyż zajmuje się propagowaniem krwiodawstwa, popularyzacją tej idei w szkołach oraz organizowaniem ambulansowych zbiórek krwi na terenie Trójmiasta.
4. Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
ul. Nowowiczlińska 1A, 81-577 Gdynia
www.otpzk.gdansk.pl KRS: 00114439
Związek powstał w 1930 roku i od tego czasu zrzesza polskich radioamatorów. Organizuje obozy szkoleniowe w sportach obronnych dla dzieci i młodzieży, wspiera budowę infrastruktury sieci radiowej, która jest szczególnie ważna dla zapewnienia alternatywnej sieci łączności na wypadek sytuacji kryzysowej. Krótkofalarstwo, obok innych sportów i zainteresowań, to sposób na aktywne życie.
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami"
ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia
www.gss.edu.pl KRS: 0000136608
Celem głównym Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-oświatowo-wychowawczych, organizowanie działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz innej w sferach zadań pożytku publicznego, podejmowanych na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Gdyńską Szkołę Społeczną, która powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990 r. W szkole uczą się m.in. dzieci niedowidzące i niewidome, co pozwala przełamywać bariery społeczne.
6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
www.psouugdynia.org.p
KRS: 0000093655
Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania prowadzone są w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji.
7. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
www.amazonki.trojmiasto.pl
KRS: 0000054156
Stowarzyszanie powstało ponad 12 lat temu. Stworzyły je kobiety, które przeszły chorobę nowotworową. Myślą przewodnią stowarzyszania jest: KOCHAM CIĘ ŻYCIE! Głównym celem działalności jest samopomoc, wsparcie członkiń oraz kobiet bezpośrednio po zabiegu. Cele realizowane są poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz towarzyskich.
8. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
ul. Armii Krajowej 26, 81-372 Gdynia
www.hospicjum.gdynia.pl
KRS: 0000044542
Hospicjum od 1987 roku zapewnia godne warunki życia w terminalnej fazie choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia. Dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek, psychologów i wolontariuszy, podopieczni otrzymują opiekę medyczną, duchową i psychologiczną. Opieka hospicyjna jest bezpłatna!
9. Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki
ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia
www.vilo.firenet.pl KRS: 0000327988
Stowarzyszenie powstało w 2009 roku. Jego celem jest działalność na rzecz VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, jego uczniów, ich rodziców, nauczycieli i absolwentów.
10. Stowarzyszenie Na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny
„Ojcowie.pl"
ul. Legionów 57/2, 81-404 Gdynia
www.ojcowie.pl KRS: 0000274578
Stowarzyszenie powstało w 2006 roku, przyjmując za program ideowy: walkę z patologiami życia rodzinnego i traktowaniem dzieci przez sądownictwo rodzinne i urzędy państwowe jako własność wyłącznie jednego rodzica, dążenia ojców do przywrócenia równego traktowania jako pełnoprawnego rodzica, mającego taki sam wpływ na wychowanie dziecka jak matka, walkę o równouprawnienie mężczyzn-ojców w sądach rodzinnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i urzędach państwowych.
11. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi"
ul. Abrahama 82, 81-387 Gdynia
KRS: 0000107136
Stowarzyszenie działa od 2002 roku i od tego czasu zajmuje się pomaganiem dzieciom i rodzinom głównie w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz w wychowaniu. Swoje cele stowarzyszenie realizuje przede wszystkim przez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i warsztatów artystyczno-turystycznych dla młodzieży. c.d.n.

ikona