994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Nowa inwestycja w gdyńskim porcie

Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Bałtycki Terminal Zbożowy podpisali 11 marca 2011 r. umowę - porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji - budowy nowego magazynu przy ul. Indyjskiej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia zobowiązał się do wybudowania nowego magazynu w miejsce dotychczasowego magazynu „P". Pozostanie on własnością Zarządu, natomiast będzie wydzierżawiony Bałtyckiemu Terminalowi Zbożowemu (na podstawie obowiązującej umowy). Poza tym BTZ zleci opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji oraz wyposaży nowy magazyn.
Pojemność nowego magazynu podłogowego składowania dla śrut i pasz wyniesie 30 000 ton. Jego wymiary natomiast: długość - 235 m, szerokość - 32 m oraz wysokość w kalenicy - 20 m. Dzięki połączeniu systemem przenośników magazynu z elewatorem możliwe będzie napełnianie magazynu śrutą sojową bezpośrednio ze statków obsługiwanych przy Nabrzeżu Indyjskim. Magazyn spełniać będzie wszystkie wymagania norm ISO i GMP dla łańcucha żywnościowego oraz wszelkie normy ochrony środowiska.
Nowy magazyn zwiększy zdolność składową terminalu i wpłynie korzystnie na obsługę statków w relacji importowej przy Nabrzeżu Indyjskim.
Przewidywany łączny koszt inwestycji to ok. 25 mln zł - z czego ok. 16 mln zł to koszt wybudowania magazynu ponoszony przez ZMPG, a ok. 9 mln zł zainwestuje BTZ w urządzenia technologiczne.  

ikona