994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Opowieści o początkach Gdyni w Miejskiej Informacji Turystycznej

Raz w miesiącu (w soboty) Miejska Informacja Turystyczna oraz Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na cykl prelekcji Aleksandry Tarkowskiej pt. „Gdynia między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939". Spotkania odbywają się będą w siedzibie Miejskiej Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego 24. Wstęp wolny.

Aleksandra Tarkowska - polonistka, poetka, przewodnik turystyczny, autorka m.in. książki „Gdynia między wojnami Opowieść o narodzinach i życiu miasta 1918-1939" przedstawi barwne opowieści o początkach Gdyni. Goście usłyszą o mieszkańcach i ludziach przybyłych do Gdyni z daleka, o ich trudnym, pionierskim życiu, o różnych dziedzinach życia miasta - jego ustroju, architekturze, gospodarce i kulturze. Wykłady są połączone z pokazami multimedialnymi.

Program spotkań:
19.03.2011 r., godz. 10.00 - Gdynia morskim oknem na świat II Rzeczypospolitej (armatorzy floty handlowej i pasażerskiej, transatlantyki, stocznie, żegluga przybrzeżna, Święto Morza, Marynarka Wojenna, letnisko);
16.04.2011, godz. 10.00 - Infrastruktura miasta (komunikacja, kolej, wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, port lotniczy, gdyński handel, poczta, telegraf i telefon, edukacja, opieka medyczna);
21.05.2011 r., godz. 10.00 - Gdynia kulturalna (kino, teatr, Stefan Żeromski, literaci i artyści, pomniki, księgarnie, czytelnie, biblioteki);
11.06.2011 r., godz. 10.00 - Lata dwudzieste, lata trzydzieste (przestępczość, wymiar sprawiedliwości, straż pożarna, policja, w przededniu wojny). 

ikona