994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Podziękowania

Gdyńskie Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego serdecznie dziękuje uczniom pierwszej klasy o specjalności architekt krajobrazu Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni za przygotowanie dla chorych wspaniałej niespodzianki z okazji Dnia Kobiet. Zachwyt wzbudziły występy artystyczne oraz smakowite wypieki, przygotowane przez młodzież specjalnie na tę okazję. Dzięki pomysłowości i wrażliwości młodych ludzi chorzy mieli okazję pobawić się i choć na chwilę zapomnieć o chorobie i swoich problemach.
***
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni serdecznie dziękuje gdynianom, którzy 7 marca br. wzięli udział w ambulansowym poborze krwi. Zgłosiło się 30 chętnych, z tego krew mogło oddać 25 osób. Pobrano 11,25 l krwi.
Kolejną akcję zaplanowano na 4 kwietnia br. Zapraszamy.

ikona