Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia - Babie Doły zaprasza mieszkańców dzielnicy na dyżury radnych do biura w Szkole Podstawowej nr 28 przy ulicy Zielonej 53 w każdy poniedziałek w godz. 18.00 - 19.00. Dyżury pełnią także funkcjonariusze Straży Miejskiej. Radny Miasta Kamil Góral dyżuruje w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady, ul. Lniana 19, tel. 58 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W pierwszy czwartek miesiąca w godz: 17.00 - 19.00 dyżuruje Jadwiga Stefaniszyn - przewodnicząca rady dzielnicy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej /w godz.17.00 - 18.00/.
Więcej informacji na www.gdynia-cisowa.info. Kontakt e-mailowy: rada.cisowa@gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców dzielnicy na dyżury radnych do biura rady w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192. 23.03.2011 r. w godz. 17.00 - 18.00 dyżurować będą: przewodniczący Marek Dąbkowski oraz Wiceprzewodniczący Mariusz Zaborowski. Dyżur Radnej Miasta Ewy Krym - pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17.30 - 18.15 w Szkole Podstawowej nr 40, ul. Rozewska 33, I piętro, sala nr 27.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza mieszkańców do kontaktu e-mailowego: rada.chwarzno@gdynia.pl, telefonicznego 58 621 40 29 oraz osobistego w ZS nr 15 Gdynia - Chwarzno, ul. Jowisza 60 w każdy wtorek, środę i czwartek od godz. 16.00 do 20.00. Na dyżury radnych dzielnicy w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00. Dyżury Radnego Miasta Andrzeja Kieszka w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 oraz dyżury rewirowego Straży Miejskiej Jarosława Kleina w drugą albo trzecią środę miesiąca od 17.00 do 18.00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) zaprasza mieszkańców w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 11.00, w piątki w godz. 8.00 - 14.00 oraz na dyżury radnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych do biura przy ul. Witomińskiej 8 w środę w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje, że w siedzibie biura Rady, która mieści się w Bibliotece Publicznej, Filia nr 15 przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 18 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca dyżuruje przewodniczący Rady i rewirowy Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w każdy trzeci czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że biuro Rady czynne jest w poniedziałki i środy w godz. od 10.00 do 17.00. Telefon 58 664 62 70. Adres internetowy - rada.malykack@gdynia.pl. Aktualne informacje na temat działalności Rady Dzielnicy można uzyskać na stronie internetowej www.malykack.miasto.gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00. W dyżurach uczestniczy również Straż Miejska i Policja.
Uwaga! Biuro Rady Dzielnicy Mały Kack zmienia siedzibę. Obecną było Centrum Kultury w Gdyni, natomiast od kwietnia będzie to Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Halickiej 8 . Numer telefonu oraz adresy internetowe pozostają bez zmian.
***
Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że biuro Rady mieszczące się w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14 /parter pokój nr 15/ czynne jest w poniedziałki w godz.14.00 - 20.00, wtorki i środy w godz. 11.00 - 15.00, telefon 58 665 50 00, adres internetowy: rada.obluze@gdynia.pl. W każdy poniedziałek miesiąca w godz.18.00 - 19.00 zapraszamy mieszkańców na dyżury radnych dzielnicy i radnych Miasta Gdyni. Radny Miasta Kamil Góral dyżuruje w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. Informujemy również, że w każdy poniedziałek w godz. 18.00 - 19.00 dyżurują funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia Oksywie i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8, budynek SP nr 33, informuje, że biuro rady czynne jest w poniedziałek w godz. 8.00 - 12.00, wtorek w godz. 14.00 - 18.00, środa w godz. 8.00 - 12.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. Radny Miasta Kamil Góral dyżuruje w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. Telefon: 58 625 32 95. Adres e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl. Dyżur radnych dzielnicy w każdy wtorek w godz. 17.00 - 19.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. Telefon: 58 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze Rady. Przewodnicząca - mgr Jolanta Roszczynialska pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze Rady, Wiceprzewodniczący - Krzesław Kowalski w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady, a z Wiceprzewodniczącą Rady - Małgorzatą Ważny można się umówić na spotkanie w terminie ustalonym za pośrednictwem biura Rady. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że siedziba biura rady dzielnicy mieści się w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Porębskiego 21, tel. 58 665 70 64. Biuro czynne jest w poniedz. w godz.14.00 - 20.00, wtorki w godz. 8.00 - 12.00 oraz w środy w godz. 16.00 - 20.00. Kontakt z radnymi za pośrednictwem adresu e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl. W pierwszą środę miesiąca w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni radna Miasta Gdyni Mirosława Król. Radny Miasta Kamil Góral dyżuruje w drugą środę miesiąca w godz. 18.00 - 19.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. W każdy wtorek w godz.10.00 - 12.00 w świetlicy socjoterapeutycznej Stokrotka przy ul. Unruga 150 dyżuruje pracownik MOPS, funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. 58 664 56 21. I tak: 23.03. - Adam Mordako. W II środę m-ca w godz. 15.30 - 16.30 dyżur pełni Marcin Horała radny miasta , w godz. 17.00 - 18.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w czwartki w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 58 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia strony internetowej rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Biuro Rady Dzielnicy Redłowo czynne: poniedziałek 15.00 - 19.00, środa - 10.00 - 15.00, czwartek 13.00 -18.00. Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek miesiąca - Józef Leszczyński wiceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek miesiąca - Wiesława Nadolska przewodnicząca Zarządu, III poniedziałek miesiąca - Alicja Kowalczyk wiceprzewodnicząca Zarządu. W pierwszą środę miesiąca w siedzibie Rady w godz. 11.00 - 13.00 dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. Radna Miasta Joanna Chacuk dyżuruje w III poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30 w biurze Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy Redłowo posiada adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. 58 629 44 03.
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka z siedzibą przy ul. II MPS 9, informuje, że w każdy drugi wtorek miesiąca dyżury pełnią: Joanna Zielińska - radna Miasta Gdyni, w godz. 17.30 - 18.30, Paweł Brutel - radny Miasta Gdyni, w godz. 17.00 - 18.00 - Henryk Rzepecki - przewodniczący Rady Dzielnicy, w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro rady mieści się w I ALO przy ul. Narcyzowej 6, czynne jest we wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00. W każdy III wtorek m-ca w biurze rady dzielnicy dyżur pełni Radna Miasta Małgorzata Balsewicz. W każdy II wtorek m-ca w biurze rady dzielnicy w godz. 12.00 - 13.00 dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że Przewodniczący Jerzy Dolata dyżuruje we wtorek w godz. 17.00 - 18.00, a wiceprzewodniczący Józef Bela w środy w godz. 16.30 - 17.30, rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia, ul. Legionów 67, tel. 58 620 87 69. Czynne jest we wtorek i środę w godz. 11.00 - 18.00.   

ikona