994 (594) 2011-03-18 - 2011-03-24

Wymiana nieaktualnych dowodów

W związku z kończącym się 10-letnim okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r. Referat Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Gdyni przypomina o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.
Uwaga! Osoby, które ukończyły 65 rok życia i posiadają wpis w dowodzie osobistym z terminem ważności „czas nieoznaczony" nie muszą wymieniać tego dokumentu, gdyż jest on nadal ważny.
Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). Ponadto referat informuje, że od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłat za wyrobienie dowodu osobistego.

ikona