995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Dobry start z Fundacją Gospodarczą

Fundacja Gospodarcza z Gdyni zaprasza osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, mieszkające w Gdyni, w tym szczególnie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, do udziału w projekcie „Dobry start".
Rekrutacja trwa do 31 marca 2011 roku.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.fundacjagospodarcza.pl w linku Projekty w fazie realizacji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ikona