995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

MDK - konkurs dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat do udziału w konkursie plastycznym „Kolorowy świat - miasto".
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pracy do 31 marca br. na adres ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4 lata oraz 5 i 6 lat. Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie MDK www.mdk.gdynia.pl (w zakładce „Najbliższe imprezy").

ikona