995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Wiosenny przegląd dzielnicy

Zarząd Dzielnicy Wzg. św. Maksymiliana uprzejmie prosi mieszkańców o zgłaszanie szkód i usterek w znakach, chodnikach, placach zabaw, miejskiej zieleni itp, możliwych do usunięcia w ramach wiosennych porządków przeprowadzanych przez służby miejskie.
Zgłoszenia telefoniczne 58 620 87 69 lub osobiście u Przewodniczącego Zarządu Jerzego Dolata we wtorki i środy w godz. 16.00 - 18.00.

ikona