995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Wyspa Zagadek 2011

Konkurs ma na celu rozwinięcie myślenia twórczego i jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uczniowie z klas IV - V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum starszą grupę wiekową. Każdy z uczestników startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.
Konkurs składa się z dwóch etapów i jest wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy) na rok szkolny 2010/2011 oraz zgłoszony jako impreza ogólnopolska do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W pierwszym etapie należy przesłać zgłoszenie do konkursu przez opiekuna z macierzystej szkoły i odpowiedzieć pisemnie na pytania kwalifikacyjne pierwszego etapu:
1. Kim jesteś? Odpowiedz, opisując jedno lub kilka zdarzeń ze swojego życia;
2. Sprawdź, czego nie potrafisz zrobić mając otwarte tylko jedno oko. Jak myślisz dlaczego? (Poszukaj!) (Zbadaj!);
3. Jak Twoim zdaniem doszło do tego, że ludzie wynaleźli kalendarz?;
4. Jesteś jak Robinson Cruzoe na wyspie; Napisz, jak będziesz zaznaczać upływ czasu i na co będziesz zwracać uwagę?;
5. Jak doszło do napisania pracy konkursowej? Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?;
Terminarz 1. etapu konkursu:
1. Do dnia 30 marca 2011 r. szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.
2. Do dnia 14 kwietnia 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace na adres: Biuro Organizacyjne Konkursu Wyspa Zagadek, 81-881 Sopot, ul. Kolberga 15. Zakwalifikowani uczniowie otrzymają do dnia 27 maja 2011 roku stosowne zaproszenia.
Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn. Konkurs realizowany jest przy wsparciu Klubu Rotary - Gdynia, Urzędu Miasta Sopotu, Stena Line i Drukarni BLIZA - Gdynia.
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman. Strona internetowa: http://www.wyspa.org.pl/.
Warto wiedzieć, że jeden z filmów związanych z zakończeniem poprzedniego konkursu znajduje się na You Tube pod adresem stowarzyszenie Wyspa: http://www.youtube.com/watch?v=uzekkYoHLyE. 

ikona