996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Festiwal Piosenki „Śpiewaj z nami”

8 kwietnia 2011 r. w sali Teatru Miejskiego przy ul. Bema 26 odbędzie się III Wojewódzki Festiwal Piosenki „Śpiewaj z nami". Festiwal przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z placówek kształcenia specjalnego województwa pomorskiego. Organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, tel. 58 620 72 25. Koordynatorem jest Lidia Pultyn.
Początek festiwalu o godz. 10.00. Przewidywane zakończenie - godz.14.00
W festiwalu mogą brać udział soliści i małe zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne. Uczestnicy przygotowują obowiązkowo jedną piosenkę.
Uczestnicy ubiegać się będą o „Uśmiechniętą Nutkę" w kategorii solista i zespół na poziomie:
- szkoły podstawowej;
- gimnazjum;
- szkoły ponadgimnazjalnej.
Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, treść tekstu piosenki, interpretację wokalno-sceniczną, poziom warsztatu wykonawczego.
Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki „niespodzianki".  

ikona