996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Fundacja Gospodarcza szkoli i doradza

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- doradztwo biznesowe*;
- poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- badanie predyspozycji zawodowych*;
- jak założyć dzialalność gospodarczą? - 12.04.2011 r.;
- podstawy korzystania z poczty elektronicznej - 19.04.2011 r.
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: www.fungo.com.pl.
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Miasta Gdyni. 

ikona