Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Konkurs Show-Dance

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza zespoły taneczne szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich do udziału w Wojewódzkim Konkursie Tanecznym „Show-Dance". Konkurs odbędzie się 16 kwietnia br. w Gimnazjum nr 4 w Gdyni (ul. Okrzei 6) o godz. 11.00. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 6 kwietnia br. wypełnionego zgłoszenia w formie tradycyjnej na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, lub w formie elektronicznej na adres biuro@mdk.gdynia.pl oraz uiszczenie wpisowego w wysokości 10 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, numeru konta oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej MDK www.mdk.gdynia.pl (zakładka: Najbliższe imprezy).

ikona