Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 - wykazu nr 34/2011/VI/M (stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1305/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości położonej w Gdyni, o powierzchni ok.1.000 m², przy ul. Rybaków część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 8828.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze - zieleń ozdobna; okres dzierżawy: do 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 23.03.2011 r. do 14.04.2011 r.
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 193.000 euro na:
oczyszczanie letnie dróg na terenie miasta Gdyni w rejonie I i II
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/lato
Termin składania ofert: 4.05.2011 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoba uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego, wykaz nr 36/2011/VI/M, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres od 1 maja 2011 r. do 30 września 2011 r., na handel obwoźny ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie. Nie przewiduje się stoisk z małą gastronomią i handlu środkami spożywczymi.
Kolorystyka stoiska wyłącznie w kolorze białym.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 24.03.2011 r. do 13.04.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 28/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1281/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 19 o pow. 36 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 137/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 29/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1282/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 25 o pow. 74 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 30/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1283/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 55 o pow. 55 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1 i oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack jako część działki nr 18/5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 31/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1284/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 59 o pow. 39 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Nr 32/2011/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1285/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 61 o pow. 18 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1 i część działki nr 183/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 24.03.2011 r. do 14.04.2011 r.
***
Dyrekcja Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gdyni,
ul. Demptowska 46, tel. 58 667 80 77
poszukuje psychologa na 1/2 etatu. Wymagania: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, min. 3-letni staż pracy w tym co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.
***
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadania: „prowadzenie projektu „Kibice Razem" na terenie Gdyni w 2011 roku".
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu nr 1218/11/VI/P z dnia 15.03.2011 r. przyznał dotację w kwocie 187 376 zł Stowarzyszeniu Kibice Gdyńskiej Arki z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 5, na wsparcie realizacji zadania: „prowadzenie projektu „Kibice Razem" na terenie Gdyni w 2011 roku".
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 8 marca 2011 roku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi została wybrana oferta:
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE", Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo - zapewnienie schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi w 2011 r. - 172.908 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 - wykazu nr 34/2011/VI/M (stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1305/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni) nieruchomości położonej w Gdyni, o powierzchni ok.1.000 m², przy ul. Rybaków część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW 8828.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze - zieleń ozdobna; okres dzierżawy: do 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 23.03.2011 r. do 14.04.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 27/2011/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 1 maja 2011 r., na działalność handlową.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 24.03.2011 r. do 13.04.2011 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Węglowej cz. dz. nr 105/1 km. 119 o pow. 2.300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 23.03.2011 r. do dnia 12.04.2011 r.
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6
zatrudni kucharza w wymiarze 1 etatu na czas zastępstwa.
Kontakt: tel. 58 663 79 88, kom. 509 909 149.

ikona