996 (596) 2011-04-01 - 2011-04-07

Pięknie recytują po francusku

W sobotę, 19 marca 2011 roku, w Gimnazjum nr 2 w Gdyni odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni i Konsula Honorowego Republiki Francuskiej Regionalne Eliminacje XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego.
Drogą konkursu Jury wyróżniło następujących uczniów; w kategorii szkół podstawowych - Helena Felisiak - Pałac Młodzieży w Gdańsku. Z gimnazjum - I miejsce Jacek Napp - Gimnazjum nr 23 z Gdyni; II miejsce Wiktoria Sarzyniak - Gimn. nr 2 z Kwidzynia i Mateusz Bielecki - Gimn. nr 2 z Kwidzynia oraz III miejsce Natalia Karasiewicz - Gimn. nr 2 z Gdyni. W kategorii licea - I miejsce Anna Nagórka - III Liceum z Gdyni, II miejsce Beata Kowalska - ZSO nr 2 z Kwidzynia oraz III miejsce - Justyna Zbyszyńska - ZSO nr 2 z Kwidzynia.
Na Ogólnopolskim Konkursie w Warszawie w dniu 16 kwietnia Województwo Pomorskie reprezentować będą uczniowie: Jacek Napp, Anna Nagórka i Justyna Zbyszyńska.
W tym roku oprócz laureatów wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali dyplomy i nagrody z rąk prezydent Ewy Łowkiel. Organizatorzy dziękują Związkowi Francuzów Zagranicą oraz państwu Petit za ufundowanie nagród dla uczestników biorących udział w konkursie.  

ikona