Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
997 (597) 2011-04-08 - 2011-04-14

„Zielony koszyk” w gdyńskich sklepach

Zielony koszykW dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w trzech gdyńskich sklepach, podczas akcji „Kupuj świadomie" klienci tych placówek, będą zachęcani do tzw. „zielonej konsumpcji, czyli dbania o środowisko naturalne". Wokół sklepów studenci oraz wolontariusze będą aktywnie promować zachowania propagujące poszanowania środowiska naturalnego dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu surowców, materiałów, wody i energii oraz zielonej konsumpcji. Klienci którzy wezmą udział w akcji zostaną nagrodzeni ekologicznymi torbami.
Właściciele sklepów mogą natomiast skorzystać z porad jakie i w jaki sposób w swoich placówkach handlowych usprawnienia ekologiczne mogą wprowadzić.

Placówki objęte akcją, to:
Dwunastka, ul. Świętojańska 120, Delikatesy, ul. Abrahama 51, Sam „13-stka", Plac Górnośląski 9-11.
Organizatorzy akcji to: Koło Naukowe STRATEG działające przy Instytucie Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Drużyna SIFE Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji: www.zielonykoszyk.org.