Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
997 (597) 2011-04-08 - 2011-04-14

Rozsupłany węzeł Św. Maksymiliana

We wtorek 4 kwietnia 2011r. wykonawcy przekazali do użytku ostatni etap jednej z najważniejszych dla usprawnienia ruchu w centrum Gdyni inwestycji, czyli przebudowy układu drogowego węzła Św. Maksymiliana, wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP. Został otwarty ostatni odcinek tunelu dla pieszych, z zaopatrzonym w windę dla osób niepełnosprawnych, wyjściem przy Skwerze Plymouth.

Węzeł Wzgórze św. Maksymiliana


Węzeł św. Maksymiliana, to skrzyżowanie ul. Świętojańskiej i Władysława IV z al. Marszałka Piłsudskiego oraz al.Marsz. Piłsudskiego z Drogą Gdyńską. Jego przebudowa była konieczna, gdyż funkcjonowało już na poziomie wyczerpanej przepustowości, czego piesi i kierowcy doświadczali na własnej skórze, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

Przez ten obszar przebiega 45% funkcjonujących w mieście linii transportu publicznego.
Samorząd Gdyni podejmując decyzję o tej wielkiej inwestycji miał na uwadze zarówno aktualną sytuację, jak i prognozy na najbliższe i dalsze lata, związane z postępującą motoryzacją i szybkim tempem rozwoju naszego miasta.

W wyniku przebudowy węzła św. Maksymiliana,
realizowanej w zawrotnym tempie, mimo nieprzerwanego ruchu pojazdów i pieszych, a także dwóch kolejnych, ciężkich zim powstały następujące obiekty:
- wiadukt kolejowy o długości około 19 m i szerokości około 40 m, nad łącznicą Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV;
- wiadukt drogowy klasy A 50 KN/m2, o całkowitej długości (mierząc po osi jezdni) około 20 m i szerokości około 14 m, wzdłuż wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej;
- kładka pieszo-rowerowa o długości około 20 m, w ciągu chodnika i ścieżki na ul. Władysława IV nad wyjazdem z tunelu;
- tunel dla pieszych o długości około 100 m, pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską, na odcinku od przystanku kolejowego SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth na przedłużeniu istniejącego tunelu prowadzącego pod torami SKM i PKP oraz Drogą Gdyńską.
- 1,74 km jezdni
- 2,2 km chodników
- 0,8 km ścieżek rowerowych
- wielostanowiskowe zatoki przystankowe i przystanki komunikacji miejskiej
- nowa sygnalizacja świetlna.

Przez przebudowany węzeł może  obecnie przejechać nawet 5200 pojazdów na godzinę, czyli o 44% więcej niż przed rozpoczęciem inwestycji. 

Węzeł jest tak zaprojektowany, by w przyszłości można go było rozbudowywać. Dotyczy to także wbudowanych w niego dróg rowerowych.

Inwestor: Gmina Gdynia
Koszt całej inwestycji: ponad 63 miliony złotych, w tym dofinansowanie ponad 29 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4, Regionalny system transportowy, Działania 4.1, Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Okres realizacji: listopad 2009 r. - marzec 2011 r.
Główny projektant przebudowy: inż. Jan Kosiedowski.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A. z Gdyni, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty - Łódź.
Nadzór Inwestorski: Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST - WYBRZEŻE" sp. z o.o. z Gdyni.
Nadzór Autorski: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska.