998 (598) 2011-04-15 - 2011-04-21

Gdyńska młodzież w Parlamencie Europejskim

W dniach 2 - 9 kwietnia 2011 r. uczniowie klas II Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni już po raz siódmy brali udział w projekcie JEEP, tym razem w Ghent w Belgii. (2 lata temu projekt odbywał się w Gdyni, a obrady przeprowadzone były w Urzędzie Miasta Gdyni). Wraz z innymi uczniami szkół Jezuickich z całej Europy (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Litwa, Węgry, Polska) uczestniczyli w symulacjach obrad Parlamentu Europejskiego. Każdy z uczniów zasiadał w innej komisji, w której skład wchodzili reprezentanci różnych krajów. Owocem kilkudniowych debat na najbardziej aktualne tematy społeczno - gospodarcze były rezolucje, które zostały zaprezentowane na Sesji Plenarnej w Siedzibie Prowincji Wschodnich Flandrów w Ghent. W tym roku uczniowie zgłębiali najbardziej aktualne tematy społeczno - gospodarcze. Najgorętsze dyskusje i spory wywołał problem homoseksualizmu. Nie mniej kontrowersyjna okazała się kwestia regulacji prawnych dotyczących spożywania alkoholu i palenia tytoniu. Komisja Spraw Zagranicznych zaprezentowała bardzo ciekawe pomysły na złagodzenie konfliktu w Iranie. Podczas obrad poruszony został zarówno problem migracji, jak i reformy szkolnictwa wyższego w Europie oraz kwestię pomocy krajom rozwijającym się w Afryce. Ważnym punktem programu JEEP była wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Kolejny JEEP odbędzie się w przyszłym roku w Barcelonie.