998 (598) 2011-04-15 - 2011-04-21

Laureaci Konkursu Matematycznego

9.04.2011 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień najlepszym uczniom w finale VII Pomorskiego Konkursu Matematycznego dla klas pierwszych i drugich licealnych z woj. pomorskiego. Do finału Konkursu zakwalifikowano 26 zawodników, którzy przeszli zwycięsko eliminacje niższego szczebla. Wśród finalistów Konkursu najliczniejszą grupę stanowili uczniowie z III LO w Gdyni, spośród których aż 7 zostało laureatami Konkursu.
W kategorii klas pierwszych - poziom rozszerzony laureatami zostali:
I miejsce - Jakub Soliwoda - kl. 1 mf;
II miejsce - Ada Cierkowska - kl. 1a,
III miejsce - Mikołaj Szyc - kl. 1mf,
III miejsce - Błażej Magnowski - kl. 1 mi,
III miejsce - Tymoteusz Zdunek - kl. 1 mf,
W kategorii klas drugich - poziom rozszerzony:
III miejsce - Maciej Baliński - kl. 2 m
W kategorii klas pierwszych - poziom podstawowy:
III miejsce - Patryk Gajdulewicz z kl. 1b.