998 (598) 2011-04-15 - 2011-04-21

Nowa siedziba biura Rady Dzielnicy

Biuro Rady Dzielnicy Mały Kack zmieniało siedzibę. Mieści się w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8. Numer telefonu oraz adresy internetowe pozostają bez zmian.
Telefon: 58 664 62 70.
Adres internetowy - rada.malykack@gdynia.pl.