Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

998 (598) 2011-04-15 - 2011-04-21

Zapisy do...

Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6. W programie zajęć m.in. : zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com.
***
Punkt Przedszkolny Safari z grupą żłobkową zaprasza dzieci w wieku 0,5 - 5 lat. Placówka realizuje program edukacji przedszkolnej w oparciu o liczne metody Dobrego Startu, Klanzy, Montessori Ruchu Rozwijającego, Pedagogikę Zabawy, Metode Dennisona. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego: angielski, rytmika, taniec, logopedia, ćwiczenia ruchowe, plastyka, bajkoterapia. Czesne miesięczne 500 zł.
Szczegóły na stronie: www.safari.edu.pl oraz pod numerem tel. 518 522 842.
***
Dziecięcy Klub Rozwoju Jagódka i studio Artig zaprasza do przedszkola artystycznego dla dzieci. W programie oprócz zajęć dydaktycznych (programowych) nauka gry na pianinie i fletach prostych, śpiew zespołowy i indywidualny (kształcenie: słuchu, poczucia rytmu, umiejętności interpretacji piosenki, umiejętności scenicznych). Kontakt: Dziecięcy Klub Rozwoju Jagódka, tel. 502 109 349, www.klubjagodka.pl. Studio Artig Iwona Guberska, tel. 514 841 492, www. artig.com.pl.
***
Przedszkole Angielskie prowadzi zapisy do 20 kwietnia dzieci w wieku 2-5 lat do pierwszego angielskiego przedszkola w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 136.
Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej oraz nauki języka angielskiego z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Patronat Szkoła Języków Obcych YES. Czesne 400 zł. Dzień otwarty przedszkola 15 kwietnia br. (piątek) od godz. 10.00 - 12.00, tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail: fundacja@samarytanie.pl.
***
Niepubliczne Przedszkole Promyczek w Gdyni - Chwarznie przy ul. Merkurego 6, prowadzi zapisy dzieci w wieku 2,5-5 lat na rok szkolny 2011/2012. Czesne miesięczne od 350 zł. Oferuje stałe zajęcia dodatkowe (plastyka, rytmika, j. angielski, taniec, zajęcia logopedyczne) prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Zapisy i informacje pod nr tel. 508 878 701 oraz na stronie www.promyczekgdynia.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szkolny 2011/2012: z rocznika 2005 lub 2004 - do klas pierwszych (dzieci z rocznika 2005 mogą być zapisane do szkoły zgodnie z wolą rodziców) oraz z rocznika 2006 lub 2005 - do klas zerowych (osobna świetlica).
Lekcje kończą się nie później niż o 13.30, opieka świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, bezpłatna terapia: pedagogiczna, logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, bezpłatną (od klas „0") nauka j. angielskiego, bezpłatna nauka j. kaszubskiego.
Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 - 14.00 (w czwartki od 7.00 do 14.00), telefonicznie: 58 620 66 64; fax: 58 620 66 64 lub e-mail:ssp26gdynia@wp.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór dzieci 5 i 6-letnich do zerówki oraz dzieci 6 i 7-letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012.
Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczną naukę, opiekę świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.30, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Uczestniczy również w programie „Radosna szkoła". Informacje pod nr tel. 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (rekrutacja), ul. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 140 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie (3 posiłki). Miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 622 17 42, 622 08 22, fax. 622 73 60 lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl
***
Firma wydawnicza deLIBRO Gdyńskich Seniorów, ul. Armii Krajowej 30, zaprasza wszystkich piszących do szuflady na warsztaty doskonalące umiejętności pisarza.Wśród uczestników wylosowana zostanie osoba, której książka zostanie wydana drukiem. Zajęcia w soboty. Koszt uczestnictwa 184,50 zł. Więcej informacji: www.delibro.pl biuro@delibro.pl, tel. kontaktowy: 58 782 02 88.