Aktualności

Gdynia na liście światowego dziedzictwa UNESCO – konsultacje społeczne

Modernistyczne śródmieście Gdyni // fot. P. Kozłowski, B. Zalewski, Z.Treppa

Modernistyczne śródmieście Gdyni // fot. P. Kozłowski, B. Zalewski, Z.Treppa

Modernistyczne centrum Gdyni jest polskim kandydatem do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powodzenie złożonego wniosku byłoby doniosłym wydarzeniem w życiu miasta. W związku z tym prezydent Gdyni zaprasza mieszkańców do zabrania głosu w ogólnomiejskich konsultacjach społecznych.


Gdynia jest dumna ze swego modernistycznego dziedzictwa – unikatowej tkanki miejskiej zbudowanej w latach 20. i 30. XX wieku w duchu funkcjonalizmu. Dumna z tego dziedzictwa jest też Polska. Dlatego przygotowany przez Urząd Miasta Gdyni wniosek o wpisanie wczesnomodernistycznego centrum miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO został zarekomendowany przez Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podpisany przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, generalnego konserwatora zabytków Jarosława Sellina. Wreszcie, jako oficjalny polski kandydat wniosek został przekazany na ręce dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu Lazare Eloundou Assomo. Informowaliśmy o tym w artykule Centrum Gdyni zgłoszone na listę światowego dziedzictwa.

Powodzenie polskiego wniosku byłoby bardzo ważnym wydarzeniem w życiu miasta, kolejnym powodem do dumy oraz potwierdzeniem międzynarodowej klasy gdyńskiej architektury. Aby mogło się tak stać, potrzebne są jednak pewne działania, o których informuje obszernie projekt dokumentu „Gdynia – Wczesnomodernistyczne Centrum Miasta. Plan zarządzania na lata 2023-2028”, który załączony został do pobrania pod artykułem.

Mowa m.in. o takich działaniach, jak konieczność opiniowania nowych inwestycji na terenie Śródmieścia, a zwłaszcza w rejonie mola Południowego, przez wyspecjalizowane i odpowiedzialne jednostki zewnętrzne tj.: Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Polsce i Narodowy Instytut Dziedzictwa, zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków. Czy też konieczność powołania wyodrębnionej jednostki do programowania, opiniowania i nadzorowania stanu i funkcjonowania ochrony wpisanego na listę obszaru. A także realizacja działań proekologicznych w związku z nowym podejściem do kwestii ochrony i konserwacji zabytków w kontekście zmian klimatu, takich jak np. ograniczenie ruchu samochodowego na korzyść rowerowego czy aranżowanie tzw. parków kieszonkowych stanowiących dodatkowe wyspy zieleni.

Granice Śródmieścia Gdyni zgłoszone do listy światowego dziedzictwa UNESCO
Granice Śródmieścia Gdyni zgłoszonego do listy światowego dziedzictwa UNESCO

A co Wy o tym myślicie?


W związku z omawianymi w dokumencie zagadnieniami Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisał zarządzenie, w którym zaprasza do udziału w ogólnomiejskich konsultacjach społecznych, tak by dać wszystkim mieszkańcom możliwość zabrania głosu i wyrażenie swojej opinii na temat projektu. Zarządzenie oraz ankietę w ramach konsultacji również zamieszczamy do pobrania pod artykułem.

Konsultacje odbędą się w okresie od 13 marca 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r. i przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 5 kwietnia 2023 r., w godz.17:00–19:00 w sali konferencyjnej Infoboksu (róg ul. Świętojańskiej i ul. 10 Lutego).

Proces konsultacyjny zakłada zbieranie uwag i opinii mieszkańców Gdyni do projektu dokumentu „Gdynia – Wczesnomodernistyczne Centrum Miasta. Plan zarządzania na lata 2023-2028” poprzez formularz konsultacyjny udostępniany w wersji elektronicznej za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu oraz w wersji papierowej w Wydziale Ochrony Dziedzictwa Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24. Szczegóły konsultacji przedstawione są w załączonym pod artykułem zarządzeniu prezydenta.

Formularz konsultacyjny daje mieszkańcom możliwość zgłoszenia własnych uwag i pomysłów dotyczących poruszanych w konsultowanym dokumencie zagadnień. Ponadto osoby szczególnie zainteresowane problematyką zarządzania przedmiotowym obszarem, będą mogły wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym.

  • ikonaOpublikowano: 06.03.2023 07:23
  • ikona

    Autor: Przemysław Kozłowski (p.kozlowski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.03.2023 13:37
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Zobacz także