Aktualności

Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami

W niespełna miesiąc po Dniu Gdyńskich Zabytków, tj. 21 października 2011 r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną imprezę.

Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy przewodnicy, którzy dnia 25 września 2011 r. społecznie oprowadzali grupy zainteresowanych po terenach portu oraz północnego śródmieścia.
Ponadto zaproszenie otrzymały osoby, które brały czynny udział w przygotowaniach oraz przebiegu samej imprezy.

Spotkanie rozpoczęto omówieniem przebiegu Dnia Gdyńskich Zabytków 2011, wraz z przeprowadzeniem dyskusji dotyczącej wniosków z tegorocznej imprezy i pomysłów, które można wykorzystać realizując kolejne tego typu inicjatywy.

Następnie Pan Wiceprezydent Marek Stępa złożył szczególne podziękowania Pani Marii Piradoff-Link - przedstawicielce Wspólnoty Mieszkaniowej "Bankowiec", która prowadzi "Mini Muzeum", Pani Annie Orchowskiej-Smolińskiej, która przeprowadzała prelekcje na temat architektury oraz historii budynku Dworca Morskiego oraz Panu Michałowi Szafrańskiemu - z Gdyńskiego Klubu Eksploracji podziemnej, który opowiadał grupom o schronach oraz innych obiektach fortyfikacyjnych znajdujących się na terenie portu Gdyni.

Natomiast przewodnicy, tj.: Pan Robert Chrzanowski, Pan Marek Filipski, Pani Maria Jankowska, Pan Jarosław Kaczmarczyk, Pani Jolanta Karolak, Pani Joanna Leman, Pan Krzysztof Łojewski,  Pani Elżbieta Malec, Pan Roman Mroczkowski, Pani Anna Perz, Pani Janina Stec, Pan Marcin Szerle i Pani Magdalena Zmorzyńska, otrzymali certyfikaty potwierdzający, że odbyli szkolenie na temat historii i architektury portu w Gdyni, zorganizowane w 2011 roku przez Urząd Miasta Gdyni - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz wzięły społecznie czynny udział w Gdyńskim Dniu Zabytków 26 września 2011 r., oprowadzając grupy zwiedzających.

Na koniec Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni – Pan Robert Hirsch opowiedział o pracach i działaniach konserwatorskich prowadzonych na terenie miasta.

<Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami

Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami
Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami Podsumowanie Dnia Gdyńskich Zabytków 2011 - spotkanie z przewodnikami

ikona