Aktualności

Gdynia, Łódź, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea!

Biblioteki połączyły siły! Mat. prasowe BG

Biblioteki połączyły siły! Mat. prasowe BG

30.07.2020 r.

Nie od dziś wiadomo, że w grupie siła, a poza tym warto z innymi wymieniać się cenną wiedzą. Między innymi takie cele przyświecają projektowi „Biblioteka dla każdego", w ramach którego nasi bibliotekarze wymienią się doświadczeniem z tymi z Norwegii. A wszystko to ku zadowoleniu czytelników.

Projekt „Biblioteka dla każdego” napisany przez Bibliotekę Miejską w Łodzi, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Bibliotekę Gdynia otrzymał dofinansowanie w programie Funduszy Norweskich i Funduszy EOG. Kwota ta wynosi 1 395 250 złotych.
Celem projektu jest współpraca polskich i norweskich bibliotek na rzecz zwiększenia dostępności do kultury, także dla migrantów i mniejszości narodowych.

Biblioteka to ludzie! Mat. BG

Biblioteka miejscem integracji


„Biblioteka dla każdego", czyli miejsce otwarte dla wszystkich bez względu na język, kulturę czy tradycję.

Pierwszym etapem projektu będzie badanie publiczności - użytkowników bibliotek, ale także osób, które do nich nie uczęszczają i określenie ich potrzeb. Badania odbędą się w trzech miastach, a dzięki nim lepiej zrozumiemy, czego oczekują czytelnicy w każdym z nich, a także, jakie działania trzeba wdrożyć, aby przyciągnąć do bibliotek pozostałe osoby.

Bibliotekarze przejdą szkolenia w zakresie wielokulturowości, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, lepszego rozumienia potrzeb różnych grup odbiorców, obsługi klienta, budowania pozytywnych relacji, ale także przeciwdziałania uprzedzeniom, dyskryminacji i stereotypizacji.

- Chcemy, żeby w naszej bibliotece każdy - niezależnie od pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, statusu materialnego, stanu zdrowia - czuł się bezpiecznie, postrzegał bibliotekę jako miejsce spędzania wolnego czasu i dostępu do informacji - mówi zespół Biblioteki Gdynia. - Zależy nam na budowaniu w mieszkańcach Gdyni przekonania o kulturotwórczej i integrującej roli biblioteki.

W czasie projektu w Gdyni, Łodzi i Krakowie odbędą się wydarzenia kulturalne i edukacyjne, skierowane przede wszystkim do osób na co dzień niekorzystających w biblioteki.

W projekcie przewidziane są między innymi kursy języka polskiego dla obcokrajowców, spacery miejskie, spotkania z norweskimi twórcami, warsztaty i stworzenie broszur informacyjnych skierowanych do obcokrajowców.

Zwiększenie dostępności


Zwiększenie dostępności bibliotek realizowane będzie także poprzez stworzenie i zakup oprogramowania do maszyn vendingowych. Najprościej jest wyobrazić je sobie jak automaty z przekąskami, przy czym towarem jest książka, a walutą karta biblioteczna.
W przyszłości za pomocą karty bibliotecznej będzie można skorzystać z maszyn vendingowych, wybierając jedną z książek widocznych za szybą. W tym samym miejscu książki będzie można też zwracać. To znacząco ułatwi dostęp do biblioteki najbardziej zabieganym czytelnikom.

Bergen w Norwegii, fot.Michael Fousert/unsplash.com
Bergen w Norwegii, fot.Michael Fousert/unsplash.com

Bergen - otwarte centrum kultury


Partnerem polskich bibliotek w tym projekcie jest Bergen Offentlige Bibliotek, druga co do wielkości biblioteka publiczna w Norwegii, uznawana za jedną z najbardziej nowoczesnych i otwartych w kraju. W 2017 roku otrzymała nagrodę Norweskiej Agencji Publiczności. Jury uznało, że przy wykorzystaniu stosunkowo niewielkich budżetów tradycyjna instytucja przekształciła się w otwarte centrum kultury.

Pracownicy Bergen Offentlige Bibliotek wskazują, że instytucja skupia się na budowaniu relacji z różnymi grupami docelowymi i integracji wokół kultury.

Plany współpracy polsko-norweskiej to wymiany edukacyjne dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek. Wszystko po to, aby uczyć się od siebie i czerpać z najlepszych wzorców.

Kilka najważniejszych informacji


Całość projektu opiewa na kwotę 323 228,93 euro, czyli 1 395 250 złotych. Biblioteka Gdynia otrzyma z tej kwoty blisko pół miliona złotych (454 984 złote) na działania kulturalne w mieście, szkolenia i działania wspólne. Dofinansowanie przyznane na projekt ze środków Funduszy Norweskich i Funduszy EOG to blisko 270 tysięcy euro.

Liderem projektu jest Biblioteka Miejska w Łodzi. Projekt potrwa do połowy 2022 roku.