Co nowego

1 lutego rusza nabór wniosków o świadczenie 500 plus

Grafika promująca rządowy program Rodzina 500 plus // fot. gov.pl

Grafika promująca rządowy program Rodzina 500 plus // fot. gov.pl

26.01.2023 r.

Od 1 lutego będzie można wnioskować o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Wnioski należy składać drogą elektroniczną lub korzystając z aplikacji mZUS. Obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Rodzina 500 plus to rządowy program wsparcia dla rodzin. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Jest przyznawane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Przypominamy, że od 2021 roku wnioski o to świadczenie wychowawcze trzeba składać co roku. Od 2022 roku obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to tam należy teraz kierować dokumenty.
 
1 lutego rozpocznie się przyjmowanie wniosków o 500 plus na okres od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku. Można je składać poprzez:
 

500 plus dla obcokrajowców


O świadczenie wychowawcze mogą wnioskować również zamieszkali w Polsce obywatele Unii Europejskiej oraz państw EFTA, a także pozostali cudzoziemcy – jeśli legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do polskiego rynku pracy (wtedy do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce i dostęp do rynku pracy).
 
500 plus przysługuje też obywatelom Ukrainy, którzy przybyli ze swojego kraju do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Aby uzyskać świadczenie, obywatele Ukrainy powinni wypełnić formularz SW-U, który przygotowano w języku ukraińskim. Wniosek mogą złożyć, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Terminy 

Osobom, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek:
  • do 30 kwietnia – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca,
  • w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  • w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
  • w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Świadczenie będzie przekazywane na podany we wniosku numer konta bankowego.

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZUS-u.